Kačiatkovo s.r.o

Chmeľová 27, 08005 Prešov

(Tichá Dolina, smer Dulova Ves)

t. č. 0905449678

email: info@kaciatkovo.sk

IČO: 50 596 446

DIČ: 2120387478

Zapísaný na: Okresný súd Prešov - Sro/33689/P