Dojča a Batoľa

Lekcie "baby plávania" v plaveckých jasličkách

 

Pri plávaní detí vo veku od 4 mesiacov do 4 rokov nejde o plávanie v pravom slova zmysle. Na lekciách sa učíme bezpečnému správaniu sa vo vode a pri vode a takisto základným plaveckým zručnostiam (plavecké dýchanie, splývanie na hladine, potápanie, orientácia pod vodou, skoky a pády do vody a záberové zručnosti), ktoré tvoria nevyhnutný základ pre neskoršiu výučbu samotného plávania. Reálne plávať, v zmysle plaveckého štýlu, sa deti dokážu naučiť až oveľa neskôr, vo veku okolo 5 rokov.

 

 

Lekcia sa začína rozcvičkou za sperievodu riekaniek a pesničiek, kedy sa polohovaním detí vo vode posilňujú rôzne svalové partie, posilňovanie svalstva však nie je ústrednou témou plávania detí. Následne pokračujeme nácvikom plaveckých zručností a sebazáchrany vo vode, ktoré striedame s cvičením a aktivitami zameranými na uvoľnenie a zábavu. Na záver lekcie sú zaradené aktivity zamerané na relax a skľudnenie. Keďže deti milujú stereotyp, pretože im dodáva istotu, snažíme sa o sled rovnakých činností za sperievodu rovnakých pesničiek. Lekcia vo vode trvá od 20 do 40 minút v závislosti od veku a nálady detí. Celá lekcia vyzerá ako hra a preto si deti (a často ani rodičia) neuvedomujú, že sa vlastne niečomu učia. Deti do im nepríjemných aktivít nasilu nenútime (aj keď to občas na nich aspoň vyskúšame ;) ), snažíme sa vytvárať láskavé prostredie a pocit dôvery. Deťom nechávame čas a rešpektujeme ich tempo.

 

 

Pre plávanie s dieťatkom si vyhraďte cca 90 minút:

15 min prezliekanie a sprcha

20-40 min lekcia vo vode

10 min pobyt v infrasaune

35 min pobyt v herni (aklimatizácia)  

 

Skladba lekcie:

10 minút rozplávanie/rozcvička

15-20 minút upevňovanie si nadobudnutých zručností a osvojovanie si nových (nácvik základných plaveckých zručností – splývanie, plavecké dýchanie, skoky do vody, orientácia pod vodou)

5 minút vyplávanie a skľudnenie