Úrovne

 Čo robíme na všetkých lekciách bez rozdielu úrovne a veku? 

  • spievame si pesničky a neskôr sa hráme hry, aby bolo plávanie zábavné a príjemné 
  • budujeme pocit bezpečia, pohody a sebavedomie dieťatka vo vode 
  • zoznamujeme sa s vodou, zisťujeme, ako sa voda správa a čo si v nej môžeme/nemôžeme dovoliť 
  • budujeme vzájomnú dôveru medzi dieťatkom a rodičom

 

 

Kačiatka 

4-9 mesiacov 

Čo robíme na lekciách? 

- rodič sa učí, ako dieťatko vo vode držať, učíme sa vodné úchopy 

- učíme sa kontrole dychu a zadržaniu dychu na signál 

- učíme sa splývať vo vodorovnej polohe na chrbte a na brušku (východisková poloha pre plávanie) 

- podporujeme deti vo voľnom pohybe vo vode s pomocou 

- podporujeme deti v spontánnom kopaní a špliechaní 

Čo dokážem: 

✓ mám rád vodu 

✓ viem zadržať dych aspoň na 3 sekundy 

✓ viem splývať na chrbte s oporou 

✓ nevadí mi voda na tvári 

✓ kopem pri zbieraní guličiek 

 

Žabky 

10-15mesiacov pokračujeme 

16-24 mesiacov začíname 

Čo robíme na lekciách? 

- učíme sa pri vode a vo vode správať bezpečne 

- učíme sa potápať so zadržaním dychu na signál 

- učíme sa zadržať dych bez signálu pri skákaní do vody a pri lovení hračiek 

- učíme sa pohybovať vo vode - kopať, pohybovať rukami.... 

- rozvíjame splývanie na chrbte a na brušku s malou oporou 

- učíme sa zachytiť okraja a udržať 

Čo dokážem: 

✓ mám rád vodu 

✓ viem zadržať dych aspoň na 5 sekúnd 

✓ viem sa chvíľu držať okraja bazéna a krátko rúčkovať 

✓ bez problémov sa ponáram 

✓ pri ponorení kopem vo vode nohami 

✓ viem splývať na chrbte a na brušku s oporou 

✓ dokážem sa zachytiť podložky a vyliezť na ňu s pomocou 

✓ nevadí mi voda na tvári a špliechanie 

✓ viem bezpečne skákať do vody zo sedu (od 15 mesiacov aj zo stoja) 

✓ pri skákaní mi nevadí sa na chvíľu ponoriť 

✓ dokážem sa držať okraja bazéna 

 

Rybky 

1-2 roky pokračujeme 

Čo robíme na lekciách? 

- učíme sa kontrolovať svoj dych čoraz viac 

- rozvíjame potápanie, lovenie a nezávislý pohyb vo vode 

- počas splývania sa učíme kopať nohami 

- učíme sa pri vode a vo vode správať bezpečne 

- ďalej rozvíjame všetko, čo sme sa doteraz naučili 

Čo dokážem: 

✓ viem fúkať bublinky 

✓ dokážem zadržať dych na viac, ako 5 sekúnd 

✓ pod vodou dokážem preplávať krátky úsek s pomocou 

✓ dokážem bezpečne skákať zo sedu aj zo stoja bez pomoci 

✓ na chrbte viem splývať s minimálnou oporou 

✓ keď sa potápam, poháňam sa rukami aj nohami 

✓ dokážem sa zachytiť podložky a vyliezť na ňu bez pomoci 

✓ nevadí mi, keď sa okolo mňa špliecha 

✓ dokážem sa držať okraja bazéna a krátko rúčkovať 

 

Delfíny 

2-4 roky pokračujeme 

Čo robíme na lekciách? 

- do lekcií zaradzujeme viac hier, špliechania a skákania 

- učíme sa kontrolovať svoj dych čoraz viac 

- rozvíjame potápanie, lovenie a nezávislý pohyb vo vode 

- počas splývania sa učíme kopať nohami a používať ruky 

- učíme sa čiastkovým plaveckým pohybom (kraulové nohy, prsové ruky a pod.) 

- učíme sa plávať s plaveckými pomôckami 

Čo dokážem: 

✓ dokážem zadržať dych na 7 sekúnd a viac 

✓ dokážem samostatne preplávať pod vodou k rodičovi alebo lektorke 

✓ s plaveckými pomôckami dokážem preplávať bazén na bruchu aj na chrbte 

✓ do vody viem skákať bezpečne a sám 

✓ pri lovení hračiek ponáram do vody celú tvár 

✓ dokážem samostatne prerúčkovať bazén po dĺžke 

✓ viem splývať na chrbte (takmer) bez pomoci 

 

Chobotničky 

2-4 roky začíname 

Čo robíme na lekciách? 

- učíme sa, že voda je kamarát a je v nej zábava 

- učíme sa bezpečne skákať do vody zo sedu a zo stoja 

- učíme sa, že voda sa správa inak, ako vzduch 

- učíme sa fúkať bubliknky do vody a kontrolovať svoj dych 

- pri lovení hračiek sa postupne učíme zatvoriť ústa a zadržať na chvíľu dych 

- učíme sa zachytiť okraja bazéna, udržať sa a rúčkovať 

- učíme sa splývať na chrbte a na brušku a tolerovať vodu v ušiach 

- učíme sa plávať s pomôckami 

Čo dokážem: 

✓ mám rád vodu a nevadí mi špliechanie 

✓ viem zadržať dych aspoň na 3 sekundy 

✓ viem sa držať okraja bazéna a rúčkovať 

✓ dokážem bezpečne skákať do vody zo sedu a zo stoja 

✓ pri skákaní do vody mi nevadí sa na chvíľu ponoriť 

✓ viem splývať na chrbte a na brušku s oporou 

✓ pri zbieraní loptičiek kopem nohami 

✓ nohami dokážem kopať aj keď som na chrbte 

✓ pri lovení hračiek sa pozriem do vody a ponorím ústa 

✓ s plaveckými pomôckami dokážem plávať s malou pomocou