Novorodenec

Vaničkovanie

S „plávaním“ doma vo vani je možné začať hneď po skončení šestonedelia, resp. po zahojení pupočníka. Pri „plávaní“ dojčiat od útleho veku ide najmä o upevňovanie kladného vzťahu k vode a vytváranie vzťahu medzi rodičmi a dieťatkom. Novorodenec pobyt v príjemnej teplej vode vníma ako veľmi ukľudňujúci. Pripomína mu to pobyt v maternici, keď bolo bábätko v bezpečí u svojej mamičky. Telíčko dieťatka sa na hladine vznáša, jeho oporný systém je odľahčený a môže sa voľne pohybovať. Voľný pohyb je to, čo dieťatku na suchu chýba, vo vode sa však cíti slobodne.

 

Vykonávaním rôznych pohybov a cvikov vo vode sa posilňuje svalstvo a zapájajú sa aj svaly, ktoré by inak na suchu ostali nepoužité. Pravidelným „plávaním“ najskôr doma vo vani, neskôr (od 4-6 mesiacov) v plaveckých jasličkách,sa dá u detí docieliť osvojenie si plaveckých zručností(dýchanie, splývanie na hladine, potápanie, orientácia pod vodou, skoky a pády do vody a záberové zručnosti), ktoré tvoria nevyhnutný základ pre neskoršiu výučbu samotného plávania. Z týchto zručností si splývanie (udržanie rovnováhy) a potápanie (zadržanie dychu na signál a ponorenie pod vodu) môže dieťatko nacvičiť už u vás doma vo vani.

Ako vyzerá lekcia vaničkovania?

Na prvej lekcii sa oboznámite s psychomotorickým vývinom dieťatka a tipmi, ako ho podporovať… Súčasťou ďalších lekcií sú pravidelné konzultácie týkajúce sa rôznych oblastí starostlivosti o dieťatko.  Keďže deti v tomto veku sa veľmi rýchlo unavia, pláva sa od 3 do max. 20 minút (rešpektujeme náladu bábätka). Lekcia začína rozplávaním (privyknutie si na vodu), po rozplávaní si zacvičíme popri riekankách a pesničkách (na lekciách sa opakujú tie isté cviky pri tých istých pesničkách; deti tak lepšie spolupracujú, cítia sa istejšie…), na každej lekcii postupne podľa vyspelosti, nálady a stavu bábätka zaradzujeme nový cvik. Ak si rodičia želajú, počas lekcie robíme aj abecedu potápania (postupný nácvik zadržania dychu na signál, až po úplne potopenie pod hladinu) Lekcia plávania končí následnou baby masážou vo vyhriatej miestnosti. Do lekcií je pravidelne zaradzované aj otužovanie dieťatka.

 

Ak máte záujem o kurz vaničkovania, kotaktujte nás prosím telefonicky na čísle 0905449678